Język Francuski

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM: jszlek.spsieroslawice@gmail.com

Nauczanie zdalne na dzień 27.03.

Język francuski klasa VII

Język francuski klasa VIII