image008

Projekty Gimnazjalne

Wczoraj w naszym gimnazjum odbył się Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie w obecności Pani dyrektor, swoich wychowawców, nauczycieli – opiekunów i kolegów prezentowali efekty swojej pracy. Z największym zaciekawieniem spotkały się doświadczenia chemiczne i teledysk muzyczny. Ponadto gimnazjaliści opowiadali o znaczeniu Konstytucji 3-go Maja, histori oraz zabytkach naszego regionu...

Więcej
image010

Goście ze Szkoły Muzycznej w Koszycach

Dzisiajw naszej szkole gościliśmy uczniów ze szkoły muzycznej w Koszycach. Nasi uczniowie mieli okazję poznać i posłuchać gry na różnych instrumentach od skrzypiec po ksylofon. Muzycy z Koszyc zaskoczyli wszystkich pięknem gry i zachęcali do wzięcia udziału w przesłuchaniach na nowy rok szkolny w szkole muzycznej.

Więcej

Rekrutacja do przedszkola – uzupełnienie dokumentacji

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej procesu rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Zgodnie z procedurą konieczne jest potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, do pobrania:

Potwierdzenie woli

Więcej
IMG_0031

Czyste powietrze wokół nas

Klasa I szkoły podstawowej wzięła udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach. Wybraliśmy tematykę Czyste powietrze wokół nas.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o wpływie palenia tytoniu, wdychaniu dymu tytoniowego i życia w środowisku zanieczyszczonym na zdrowie.

Po wspólnym omówieniu tematyki uczniowie zgromadzili materiały i wspólnie wykonali plakat, który został umieszczony w miejscu widocznym dla rodziców dzieci przy głównym wejściu do szkoły.

Więcej

Życzymy

kartka

Więcej