Matematyka P. Leśniak

KONTAKT  Z NAUCZYCIELEM: p.lesniak.sieroslawice@gmail.com

Klasa IV matematyka 26.03.2020

Temat: Dzielniki i wielokrotności liczb

 1. Podręcznik strona 178 – zapoznaj się z teorią i przykładami od 1 do 4.
 2. Tekst zaznaczony na niebiesko masz nauczyć się na pamięć.
 3. Wykonaj zadania od 1 do 7 ze strony 181 w zeszycie.
 4. Zrób zdjęcia rozwiązanych zadań z zeszytu i prześlij na adres (w tytule emaila podaj imię i nazwisko oraz klasę):
  p.lesniak.sieroslawice@gmail.pl

Klasa V matematyka 26.03.2020

Temat: Trójkąt równoramienny.

 1. Podręcznik strona 148 – zapoznaj się z teorią i przykładami od 1 do 2.
 2. Tekst zaznaczony na niebiesko masz nauczyć się na pamięć.
 3. Wykonaj zadania od 1 do 7 ze strony 149 w zeszycie.
 4. Zrób zdjęcia rozwiązanych zadań z zeszytu i prześlij na adres (w tytule emaila podaj imię i nazwisko oraz klasę):
  p.lesniak.sieroslawice@gmail.pl

Materiał na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=-CeYuhI7UCg

Klasa VI matematyka 26.03.2020

Temat: Pole czworokąta i trójkąta

 1. Podręcznik strona 106 – zapoznaj się z teorią i przykładem 1.
 2. Tekst zaznaczony na niebiesko masz nauczyć się na pamięć.
 3. Wykonaj zadania od 1 do 10 ze strony 108 – 109 w zeszycie (Przy zadaniach tekstowych wymagana jest odpowiedź).
 4. Zrób zdjęcia rozwiązanych zadań z zeszytu i prześlij na adres (w tytule emaila podaj imię i nazwisko oraz klasę):
  p.lesniak.sieroslawice@gmail.pl

Materiał na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0
https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg