Historia klasa IV i V

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM:  tboruta.spsieroslawice@gmail.com

Wszystkie informacje dotyczące tematów lekcji i prac do wykonania przesyłam na utworzoną grupę na Messenger dla klasy V i IV

Jeżeli ktoś zgłosi taka potrzebę przesyłam mailem