Biol. Chem. Geog.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM: m.drewno.spsieroslawice@gmail.com

Biologia, Chemia, Geografia 01.06

Biologia
klasa V
Temat: Paprotniki. Notatka, rysunki, zeszyt ćwiczeń.

klasa VI
Temat: Sprawdzian wiadomości. W ramach sprawdzianu plakat o kręgowcach z uwzględnieniem gatunków chronionych.

klasa VII
Tematy: Rozwój człowieka od narodzin do starości.
Higiena i choroby układu rozrodczego.

klasa VIII
Temat: Lekcja powtórzeniowa.

Geografia
klasa V
Temat: Krajobraz wysokogórskich Himalajów.

klasa VI
Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

klasa VII
Temat:  Moja mała ojczyzna.

klasa VIII
Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.

Chemia
klasa VII
Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.  Dowolne 2 zadania ze strony 224.

klasa VIII
Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy.