Biol. Chem. Geog.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM: m.drewno.spsieroslawice@gmail.com

klasa 5
Biologia
Temat: Lekcja utrwalająca o roślinach nasiennych.
Geografia
Temat: Lekcja utrwalająca.

klasa 6
Biologia
Temat: Lekcja utrwalająca.
Geografia
Temat: Lekcja utrwalająca.

klasa 7
Biologia
Temat: Lekcja utrwalająca o homosferze.
Geografia
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
Chemia
Temat: Lekcja utrwalająca.

klasa 8
Biologia
Temat: Lekcja utrwalająca o ochronie środowiska.
Geografia
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
Chemia
Temat: Lekcja powtórzeniowa.