Język Polski

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM:  ebernacka.spsieroslawice@gmail.com

Drodzy uczniowie, bardzo proszę odnaleźć swoją klasę i wykonać podane zadania oraz zalecenia.

klasa IV
– napisz ciekawe opowiadanie, wykonaj do niego ilustrację,
– napisz Twoją baśń, w której przedstawisz losy jej bohaterów,
– stwórz własny komiks, jeśli nie masz pomysłu, wykorzystaj poznane lektury lub baśnie,
– ćwicz codziennie głośne czytanie,
– odmieniaj wybrane przez Ciebie czasowniki,
– popracuj nad kształtnym pismem,
– masz czas, niech Twoje prace będą staranne,
– to, co wykonasz, włóż do osobnej teczki,
klasa VI
– napisz własną przypowieść, zilustruj ją,
– przedstaw pisemnie optymistyczne zakończenie losów Janka Muzykanta,
– ćwicz pisemnie określanie form gramatycznych czasowników,
– dobieraj synonimy, antonimy do wybranych przez Ciebie przykładów, zastosuj je w zdaniach,
– czytaj  oglądaj lektury szkolne, które już są Ci znane lub będą omawiane,
– swoje prace wkładaj do osobnej teczki,
klasa VII
– przygotuj się do omawiania QUO VADIS,
– określ świat przedstawiony, wydarzenia ukazane w powieści,
– charakterystyka bohaterów,
– wędrówka po starożytnym Rzymie, jego mieszkańcy,
– obraz pierwszych chrześcijan,
– zaznacz w lekturze odpowiednie fragmenty ( wykorzystaj np. kolorowe karteczki ),
– oglądaj filmowe adaptacje lektur szkolnych,
– wyszukuj w dostępnych tekstach imiesłowy, określaj je’
– przekształcaj zdania , stosuj w nich imiesłowy,
– określaj formy gramatyczne wybranych przez czasowników,
– swoje ćwiczenia wkładaj do osobnej teczki,