KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WRZESIEŃ

2 września – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12 września – Rada pedagogiczna

18 września – Zebranie z rodzicami, przedstawienie planu pracy, zapoznanie z dokumentacją szkolną, wybranie trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

PAŹDZIERNIK

15 października – Apel z okazji Dnia Edukacji – E. Bernacka, P. Leśniak

25 października – Ślubowanie klas I SP, kl 0 A (uczestniczą przedszkolaki i klasy I-III) – Myśliwiec, Kaczmarczyk

ostatni tydzień października — Pasowanie na czytelnika- S. Szczepańska

LISTOPAD

1 listopada – Wszystkich Świętych – dzień wolny

8 listopada – Apel z okazji Dnia Niepodległości – Konarska, Parwa-Kowalczyk

19 listopada – Dzień otwarty/ Zebranie dla Rodziców

18-29 listopada – Dzień Życzliwości – Pedagog, SU

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia – M. Migdał, M.Cieśla

28 listopada – Andrzejki – wychowawcy

GRUDZIEŃ

6 grudnia – Mikołajki SU i wychowawcy klas

21 grudnia – Wigilia szkolna, uroczyste rozpoczęcie godz. 16:00 – Solarz, Myśliwiec, Drewno

Do 18 grudnia – Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani wystawić ewentualne oceny niedostateczne.

Do 20 grudnia – Skuteczne poinformowanie o zagrożeniach ndst.

20 grudnia – Klasowe wigilie – Wychowawcy klas

Od 23 grudnia do 31 grudnia – Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

1 stycznia – Nowy Rok dzień wolny

2, 3 stycznia – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, mogą być zajęcia opiekuńcze, brak dowozu

Do 14 stycznia – Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, są zobowiązani wystawić oceny na koniec I semestru

21 stycznia – Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

21-22 – Dzień Babci i Dziadka – Gierek, Kaczmarczyk

23 stycznia – Zebranie z rodzicami

27 stycznia – 9 luty Ferie zimowe

LUTY

11 lutego – Zebranie rady pedagogicznej: Podsumowanie pracy Szkoły

14 lutego – Walentynki – SU

20 lutego – Tłusty czwartek „Dzień pączka” – SU, sklepik

MARZEC

2-13 marca – Rada pedagogiczna, powołanie zespołów na egzamin ósmoklasisty

20 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – B. Zimny, K. Feret, Bernacka, Parwa-Kowalczyk

KWIECIEŃ

3 kwietnia – Zebranie dla rodziców/Dzień otwarty

kwiecień – Egzamin ósmoklasisty cz. humanistyczna – wolne od zajęć dydaktycznych

kwiecień – Egzamin ósmoklasisty cz. matematyczna – wolne od zajęć dydaktycznych

kwiecień – Egzamin ósmoklasisty cz. językowa – wolne od zajęć dydaktycznych (opieka na dziećmi), zgodnie z komunikatem CKE

9- 14 kwietnia – Święta Wielkanocne

30 kwietnia – Uroczysty apel z okazji Konstytucji 3Maja- Gajda, Maciaś

MAJ

1 maja – Święto pracy ( dzień wolny)

Do 20 maja – Wystawienie zagrożeń ndst i zachowania nagannego

21 maja – Zebranie dla Rodziców

Do 22 maja – Skuteczne poinformowanie Rodziców o zagrożeniach.

CZERWIEC

1 czerwca – Dzień Dziecka i Dzień Patrona SP, Dzień Sportu – Pedagog szkolny, W. Turzyniecki, wychowawcy klas

7 czerwca – Festyn rodzinny – Zimny, Wójcik

Do 10 czerwca – Najpóźniej wystawione oceny przewidywane

11 czerwca – Boże Ciało, dzień wolny

12 czerwca – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, mogą być zajęcia opiekuńcze, brak dowozu

Do 16 czerwca – Skuteczne powiadomienie rodziców o ocenach

23 czerwca – Zebranie rady pedagogicznej, klasyfikacja roczna

24 czerwca- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, mogą być zajęcia opiekuńcze, brak dowozu

25czerwca – Pożegnanie uczniów kl. VIII SP – Samborek, Drewno

26 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego – Solarz