KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WRZESIEŃ

3 września – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

11 września – Rada pedagogiczna, zatwierdzenie planu pracy, programu wychowawczo-profilaktyki, planu pracy szkoły.

24 września – Zebranie z rodzicami, przedstawienie planu pracy, zapoznanie z dokumentacją szkolną, wybranie trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców

28 września – Dzień Chłopaka – SU

PAŹDZIERNIK

15 października – Apel z okazji Dnia Edukacji – P. Samborek

25 października – Ślubowanie klas I SP, 0 – wychowawcy

29 październik — Pasowanie na czytelnika- S. Szczepańska

LISTOPAD

1 listopada – Święto Zmarłych – dzień wolny

2 listopada – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, nie ma dowozu, mogą być zajęcia opiekuńcze

9 listopada – Apel z okazji Dnia Niepodległości – E.Bernacka, K.Sibiga, M.Parwa-Kowalczyk, P.Leśniak

11 listopada – Występ uczniów z okazji Dnia Niepodległości w Nowym Brzesku

20 listopada – Zebranie dla Rodziców

20 listopada – Dzień Życzliwości – Pedagog, SU

21,22 listopada – Próbny egzamin ósmoklasisty (j. polski, matematyka) wyd. Nowa Era

23 listopada – Dzień Pluszowego Misia – A.Kaczmarczyk, M. Migdał

28,29 listopada – Próbny egzamin dla uczniów kl. III Gimnazjum wyd. Nowa Era

29 listopada – Andrzejki – wychowawcy

GRUDZIEŃ

Grudzień – Próbny egzamin dla uczniów kl. III Gimnazjum i uczniów kl.VIII SP wyd.WSiP

6 grudnia – Mikołajki SU i wychowawcy klas

16 grudnia – Wigilia szkolna, uroczyste rozpoczęcie godz. 16:00 – P.Wójcik, W.Turzyniecki

Do 12 grudnia – Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani wystawić ewentualne oceny niedostateczne.

Do 14 grudnia – Skuteczne poinformowanie o zagrożeniach ndst.

21 grudnia – Klasowe wigilie – Wychowawcy kla

Od 23 grudnia do 31 grudnia – Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

1 stycznia – Nowy Rok dzień wolny

Do 11 stycznia – Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, są zobowiązani wystawić oceny na koniec I semestru, DŁUGOPISEM!!!

14 – 27 stycznia – Ferie zimowe

30 stycznia – Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

LUTY

1 lutego – Zebranie rady pedagogicznej: Podsumowanie pracy Szkoły

5 lutego – Zebranie z rodzicami podsumowanie I półrocza.

14 lutego – Walentynki – SU

28 lutego – Tłusty czwartek „Dzień pączka” – SU, sklepik

MARZEC

7 marca – Rada pedagogiczna, powołanie zespołów na egzaminy

8 marca – Dzień Kobiet

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – A.Gierek, M.Cieśla, L. Solarz, G. Maciaś, M. Drewno

KWIECIEŃ

8 kwietnia – Zebranie dla rodziców

10 kwietnia – Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum.

11 kwietnia – Egzamin gimnazjalny cz. matematyczna – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum.

12 kwietnia – Egzamin gimnazjalny cz. językowa – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły (opieka na dziećmi).

15 kwietnia– Egzamin ósmoklasisty cz. humanistyczna – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP

16 kwietnia – Egzamin ósmoklasisty cz. matematyczna – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP

17 kwietnia – Egzamin ósmoklasisty cz. językowa – wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły (opieka na dziećmi).

18 – 23 kwietnia – Święta Wielkanocne

30 kwietnia – Uroczysty apel z okazji 3 maja – kl.V i VI, M.Drewno, G. Maciaś

MAJ

1 maja – Święto pracy ( dzień wolny).

2 maja – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, nie ma dowozu, mogą być zajęcia opiekuńcze.

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja (Dzień wolny)

Do 16 maja – Wystawienie zagrożeń ndst i zachowania nagannego

Do 17 maja – Skuteczne poinformowanie Rodziców o zagrożeniach.

17 maja – Zebranie dla Rodziców

31 maja – Dzień Dziecka i Dzień Patrona SP, Dzień Sportu – K.Madejski, W. Turzniecki, wychowawcy klas

CZERWIEC

9 czerwca – Festyn rodzinny – B. Zimny, A. Kaczmarczyk, M.Cieśla, M.Migdał

Do 7 czerwca – Najpóźniej wystawione oceny przewidywane (DŁUGOPISEM)

Do 10 czerwca – Skuteczne powiadomienie rodziców o ocenach

17 czerwca – Zebranie rady pedagogicznej, klasyfikacja roczna i dzień wolny od zajęć edukacyjnych

19 czerwca – Pożegnanie uczniów kl. VIII SP i kl. III Gim – E.Bernacka, M.Parwa-Kowalczyk, P.Samborek

20 czerwca – Boże Ciało, dzień wolny

21 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego – A. Kaczmarczyk