SPInka

Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

 

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

 

Szanowni rodzice oraz uczniowie klas gimnazjalnych i klasy siódmej!

W naszej szkole od września 2017 roku będzie realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jego celem jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla  w szczególności klas drugich, trzecich oraz siódmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.Celem utworzenia punktu jest udzielenie wsparcia uczniom w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.

 

Obecnie prowadzimy rekrutację uczniów klas trzecich i drugich gimnazjalnych  oraz klas siódmych szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych. Komisja rekrutacyjna  dokona naboru uczestników do projektu.   Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Załącznik – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa