Chronimy Dzieci

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sierosławicachuzyskał w 2016 roku certyfikat ,,Chronimy Dzieci”. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Otrzymać mogą go placówki, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole i przedszkolu. W naszej placówce został stworzony dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, gdzie zebrane zostały procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, rówieśników, członków rodziny oraz personelu placówki,zasady ochrony danych osobowych dziecka oraz ochrony jego wizerunku, zasady dostępu do internetu oraz ochrony przed szkodliwymi treściami, a także zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki – dziecko.

W 2017 roku udało nam się ponownie uzyskać certyfikat. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.