Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Celem projektu jest promocja, kształtowanie oraz zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Wśród założeń projektu znajdują się także: zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie, świadomość wspólnych celów, świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia oraz komunikacja pomiędzy partnerami współpracującymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2012 roku. W 2013 roku uzyskaliśmy certyfikat ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat. W 2015 roku przedłużono nam certyfikat na okres pięciu lat.