O nas

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Sierosławicach, powołany Uchwałą Rady Gminy Nowe Brzesko w dniu 28 kwietnia 2010roku, rozpoczął działalność w roku szkolnym 2010/2011. W jego skład weszły – mające siedzibę w jednym budynku – Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Gimnazjum.

Rok później, w październiku 2011 roku, odbyła się uroczystość nadania imion i wręczenia sztandarów obu szkołom. Każda ze szkół otrzymała oddzielne imię i sztandar z uwagi na fakt, iż starania w tym zakresie zostały podjęte wcześniej niż postanowienie o połączeniu placówek.  Wyboru imion dokonała szkolna społeczność: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym zostało nadane imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, jedynego na świecie odznaczenia przyznawanego dorosłym przez dzieci za okazywane im serce i przyjaźń. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, że za ważne w procesie wychowania uznajemy popularyzowanie idei czynienia dobra i niesienia pomocy innym potrzebującym.

Patronami gimnazjalistów stali się Polscy Odkrywcy  i Podróżnicy. Ten wybór jest znakiem, iż pragniemy w naszej szkole rozwijać  zamiłowanie do wiedzy, odkrywania tajemnic świata, pokazywania słabości ciała i ducha w dążeniu do spełniania marzeń.

Obserwacja funkcjonowania Zespołu przez ostatnie lata pozwala na stwierdzenie, że różnice wiekowe pomiędzy uczniami nie stanowią żadnej przeszkody dla zgodnego współżycia, a obecność na korytarzach, w stołówce i bibliotece maluchów z klas najmłodszych i wyrośniętych gimnazjalistów wcale nie jest źródłem konfliktów i problemów wychowawczych. Odbywają się wspólne uroczystości szkolne, konkursy i imprezy środowiskowe. Przy ich  organizowaniu zgodnie współpracują najmłodsi i najstarsi uczniowie. Większość nauczycieli prowadzi zajęcia zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum. Wspólne zabrania Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w tych samych zespołach samokształceniowych i projektach edukacyjnych dają każdemu z nas szansę poznania prawie wszystkich naszych uczniów. Dzięki temu możemy lepiej pracować nad rozwijaniem ich umiejętności i uzdolnień, a także zapobiegać problemom wychowawczym.

„Bycie razem” nie oznacza jednak, że udało się wyeliminować wszelkie niejasności i nieporozumienia. Jednak świadomość, że wszyscy – i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice  – staramy się być odpowiedzialni za nasz Zespół, daje dużo satysfakcji i radości.