Komunikat do Uczniów klas IV-VIII dotyczący konsultacji.

Drodzy Uczniowie!

Otrzymujecie możliwość konsultacji z nauczycielem uczącym – wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału.

 Dla uczniów klas IV-VIII  spotkania te rozpoczną od 1 czerwca 2020 roku.

Konsultacje będą odbywały się zgodnie z tygodniowym harmonogramem.

Zgłoś wychowawcy chęć udziału w konsultacjach w tygodniu 1 – 5 czerwca do najbliższego piątku 29 maja 2020r. /najpóźniej w dniu poprzedzającym  zajęcia/ ( pamiętaj, obowiązuje kolejność zgłoszeń; limit- 12 osób).

Proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19, które znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Proszę Rodziców, aby pobrali ze strony, uzupełnili i podpisali Deklaracje i Oświadczenia Rodziców, tak by uczniowie mogli je przynieść na konsultacje.

W czasie korzystania z konsultacji obowiązują Cię podstawowe zasady bezpieczeństwa. Między innymi:

·         musisz być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej;

·         nie umawiaj się na konsultację, jeśli w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie;

·         przychodzisz do szkoły 5 – 10 minut przed zajęciami;

·         sam przechodzisz do wyznaczonej Sali;

·         przynieś do szkoły: własny zestaw podręczników, swoje przybory ( nie pożyczysz),

·         obowiązuje Cię zachowanie dystansu społecznego, zakrycie ust i nosa w drodze do i ze szkoły;

– po wejściu do szkoły zostanie Ci zmierzona temperatura;

– przed wejściem do szkoły zdezynfekuj ręce lub, jeśli są przeciwskazania, natychmiast umyj je w szkole

Konsultacje mają charakter wyłącznie dobrowolny i dają uczniowi możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali. Jeżeli, z jakiś przyczyn uczeń, który zgłosił chęć udziału w konsultacjach nie będzie mógł być na nich obecny, powinien to zgłosić w danym dniu do godz. 9.00 do wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VIII 

realizowany od 1 VI 2020 roku.