Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach
informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych zostało złożone
50 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
oraz 11 wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Komisja Rekrutacyjna na
posiedzeniu zadecydowała o przyjęciu wszystkich chętnych.
Liczba przyjętych w poszczególnych rocznikach przedstawia się następująco:
 rocznik 2014 – 20 dzieci
 rocznik 2015 – 16 dzieci
 rocznik 2016 – 17 dzieci
 rocznik 2017 – 7 dzieci
 rocznik 2018 – 1 dziecko

Do klasy I zostało przyjętych 13 uczniów.

Wszystkich przyjętych prosimy o potwierdzenie woli. Można przesłać scan lub zdjęcie
mailem na adres szkoły szkola@sieroslawice.pl , włożyć do skrzynki przy szkole lub przesłać
pocztą.

Pliki do pobrania poniżej:

Potwierdzenie Oddział Przedszkolny
Potwierdzenie Szkoła Podstawowa