Kolejne Ważne informacje dotyczące zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice , Drodzy uczniowie

Wszyscy nauczyciele już działają i przygotowują lekcje zgodnie z nowym podziałem godzin.

Niektórzy nauczyciele stworzyli do tego celu specjalne grupy na Messenger (P. Bernacka, P. Samborek, P. Leśniak,
P. Boruta), inni będą zamieszczać lekcje na stronie szkoły w zakładce Nauczanie Zdalne, jeszcze inni
założyli grupy klasowe na stronach www lub będą przesyłać informacje drogą mailową.
Starajmy się wszyscy w miarę możliwości korzystać z zamieszczanych materiałów i odrabiać zadane prace.

Z pozdrowieniami Teresa Boruta