Plan zajęć nauczania zdalnego

Pojawił się plan zajęć obowiązujący w trakcie nauczania zdalnego.

Plan online

Lub do pobrania tutaj