Ważne informacje dotyczące rekrutacji!

Zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Nowe Brzesko.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/7650/zmiana-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-
rekrutacyjnym.html