Góra grosza

W dniach 25 listopada 2019r. – 2 stycznia 2020r. Samorząd Uczniowski przeprowadził kolejną zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem kampanii, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, była dobroczynna zbiórka funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie. Akcja pozwala uświadomić młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Łącząc wspólnie siły pokazaliśmy, że ta pomoc jest realna i możliwa. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się nam zebrać w sumie ponad 192 zł.

Dziękujemy wszystkim Wychowawcom, Uczniom i ich Rodzicom za zrozumienie potrzeb opuszczonych dzieci i włączenie się do naszej akcji!

P.Wójcik

20200124_130010p