dav

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W NASZEJ SZKOLE

 W dniach 15-17 kwietnia br. grupa uczniów z klas IV-VII, wybrana przez kolegów, uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym mediacji rówieśniczych. Warsztaty prowadzone było przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji w Krakowie P. Danutę Wiecha, P. Pawła Wiecha oraz P Annę Wilk. Celem szkolenia było przygotowanie profesjonalnej grupy uczniów do pełnienia roli szkolnych mediatorów rówieśniczych tworzących Zespół Szkolnego Centrum Mediacji.

     Współcześnie grupą szczególnie narażoną na sytuacje konfliktowe są młodzi ludzie, którzy z trudem próbują sprostać oczekiwaniom rodziców, nauczycieli i rówieśników. Problemy uczniów idą w parze z problemami wychowawców i rodziców. Mediacje rówieśnicze są metodą alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów występujących wśród dzieci i młodzieży.

Życzymy młodym mediatorom samych sukcesów w rozwiązywaniu problemów.

dav

sdr

sdr

dav