Organizacja pracy szkoły w dniach 15 -16 kwietnia (poniedziałek i wtorek) 2019 r.

Szanowni Państwo

Od poniedziałku 15.04.2019r. uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej będą pisać egzamin ósmoklasisty.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego te dni tj. 15 i 16 kwietnia (poniedziałek i wtorek) były zaplanowane jako dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej (na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

Jednocześnie informuję, że na oba dni zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w ramach możliwości.

Poranny dowóz zorganizowany zostanie następująco:

I kurs – wyjazd 7.00 spod remizy w Mniszowie → Kowala → Grębocin →Przybysławice →

Mniszów szkoła→ Hebdów → Kuchary→ Dolany → Jaksice →

Sierosławice szkoła (przyjazd ok. 8.00)

II kurs – wyjazd spod szkoły 8.00 (kierunek: Dolany, Jaksice, Kuchary, Majkowice) – tym kursem przyjeżdżają ósmoklasiści na egzamin.

Dyrektor szkoły