Pierwsza pomoc w naszej szkole

Dnia 10.01.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym który pracuje również jako strażak. Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia zdrowi lub życia. Na początku Pan ratownik wyjaśnił, na czym polega jego praca zarówno w straży jak i podczas akcji ratunkowych. Następnie dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska a nawet przymierzyć strój strażaka. Dzieci wysłuchały informacji na temat pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięć, skaleczeń, złamań oraz oparzeń. Uczniowie mieli okazje nauczyć się pierwszej pomocy przy użyciu defiblyratora. Uczyli się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomoc zanim przyjedzie pogotowie. Poza tym utrwalili sobie numery alarmowe oraz zasady bezpiecznej zabawy. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne do których ochoczo przystępowały sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.

Mamy nadzieje, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i ze nasi wychowankowie nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku a także będą wiedzieli jak mu pomóc.