P1100093

Małopolskie Warsztaty Chóralne

W dniach 13-14 maja 2018 roku chór Animato z naszej szkoły wziął udział w Małopolskich Warsztatach Chóralnych. Celem warsztatów było umożliwienie zespołom chóralnym i ich dyrygentom zetknięcia się z profesjonalną edukacją muzyczną oraz występ przed szeroką publicznością.

Był to dla nas czas intensywnej pracy. Najpierw w szkole musieliśmy nauczyć się z nut piosenek, które zostały specjalnie napisane na to wydarzenie. Następnie już w Krakowie pracowaliśmy nad warstwą muzyczną, choreografią i ruchem scenicznym.

Finałem warsztatów był występ 14 maja na deskach Teatru Ludowego w Krakowie w muzycznym spektaklu dla dzieci pt. „ Kopciuszek”.

W przedstawieniu wzięły udział chóry uczestniczące w warsztatach, Orkiestra i soliści PSM II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, dyrygenci chórów biorących udział w warsztatach, Stanisław Krawczyński – dyrygent.

Nad choreografią i ruchem scenicznym pracowała z nami p. Julia Kosk-Wojciechowska, a nad wyrazem aktorskim p. Anna Bugajska.

Członkowie naszego chóru Animato są zadowoleni, ze mieli możliwość uczestniczenia w takiej, rzadko spotykanej formie kształcenia muzycznego na wysokim poziomie artystycznym.

P1100093

 

Małgorzata Parwa-Kowalczyk