Szanowni Państwo!

SW związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 9 z dnia 27 sierpnia 2020r  obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku WSZYSTKICH uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują uczniów/ dzieci oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania punktu wydawania posiłków i, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli i wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury stanowią załącznik do niniejszego pisma/wiadomości oraz udostępnione zostały na stronie internetowej szkoły pod adresem – www.sieroslawice.pl

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku,

Teresa Boruta

Dyrektor szkoły