Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020


Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020, w związku z panującym na terenie naszego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, nie będzie miało swojej uroczystej i powszechnie znanej formy.

W dalszym ciągu obowiązują zasady zachowania odległości minimum 1,5 m pomiędzy kolejnymi osobami wchodzącymi.  Do szkoły mogą przyjść tylko osoby zdrowe, wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane mieć maseczki oraz przy wejściu zdezynfekować  ręce! Maseczki obowiązują przez cały czas pobytu w szkole i w trakcie odbierania świadectw!

Obowiązuje również ograniczenie wstępu dla rodziców przyprowadzających i odbierających uczniów – bardzo proszę, by rodzice towarzyszyli (jeżeli jest taka potrzeba) tylko najmłodszym (przedszkolakom i najmłodszym uczniom) członkom społeczności szkoły, z zachowaniem zasady dystansu społecznego.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i świadectw promocyjnych oraz dyplomów  dla dzieci oddziału przedszkolnego  przez wychowawców nastąpi w wyznaczonych godzinach w wyznaczonej sali lekcyjnej z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Zostaną również wyznaczone wejścia do szkoły dla poszczególnych klas.

W związku z powyższym zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wyglądać będzie następująco:

1)      25 czerwca 2020 roku (tj. czwartek) – odbiór dyplomów dla dzieci oddziału przedszkolnego od godz. 16:00

 • oddział 0b wejście od sali gimnastycznej: spotkanie w sali gimnastycznej
 • oddział 0c wejście główne: spotkanie w sali 25
 • oddział 0a wejście od strony patio: spotkanie w sali 32

2)      26 czerwca 2020 roku (tj. piątek) – odbiór świadectw szkolnych:

od godz. 9:00

 • klasa I wejście od sali gimnastycznej: spotkanie na sali gimnastycznej
 • klasa VIII wejście główne: spotkanie w sali 19
 • klasa VII wejście od strony patio: spotkanie w sali 32

od godz. 10:00

 • klasa II wejście od sali gimnastycznej: spotkanie na sali gimnastycznej
 • klasa IV wejście główne: spotkanie w sali 25
 • klasa III wejście od strony patio: spotkanie w sali 32

od godz. 11:00

 • klasa V wejście od sali gimnastycznej: spotkanie na sali gimnastycznej
 • klasa VI wejście główne: spotkanie w sali 19

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się  w  czwartek  25.06.2020 r. o  godz. 17.00 w Kościele Parafialnym   w Sierosławicach.

W tych dniach obowiązuje strój galowy!

Bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do powyższych ustaleń.

Po odebraniu świadectwa prosimy o niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły.

Uczestnictwo w klasowym rozdaniu świadectw/ dyplomów jest dobrowolne. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uznacie Państwo, że dziecko nie powinno wziąć w nim udziału, to świadectwo/ dyplom przedszkolny będzie można odebrać w szkole w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r., w godzinach od 9.00 – 13.00.  lub w innym dogodnym wcześniej ustalonym przez Państwa terminie.

Wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów

będzie we wrześniu.

Dyrektor SP w Sierosławicach