Kadra

 1. Boruta Teresa historia, dyrektor szkoły
 2. Bernacka Ewa j. polski, wos, wychowawca klasy 3gim
 3. Bujak Aleksandra j. francuski
 4. Cieśla Magdalena wychowanie przedszkolne, wychowawca 4-5 latków
 5. Czechowicz Anna wychowanie przedszkolne, wychowawca 3 latków
 6. Drewno Małgorzata biologia, chemia, geografia, wychowawca klasy VI
 7. Gajda Robert historia, wdż, świetlica
 8. Gierek Anna edukacja zintegrowana, wychowawca klasy I
 9. Kaczmarczyk Anetta edukacja zintegrowana, wychowawca klasy III
 10. Konarska Bernadetta j. polski, logopedia, wychowawca klasy IV
 11. Krosta Halina matematyka, zajęcia indywidualne
 12. Leśniak Paweł matematyka, technika, informatyka, edb
 13. Maciaś Grzegorz j. angielski, wychowawca klasy V
 14. Madejski Krzysztof wychowanie fizyczne
 15. Migdał Martyna j. angielski, świetlica
 16. Myśliwiec Małgorzata wychowanie przedszkolne, wychowawca 6-latków
 17. Parwa-Kowalczyk M. muzyka, plastyka, przyroda, zajęcia artystyczne,

wychowawca klasy VIII

 1. Pietras Katarzyna wychowanie przedszkolne, wychowawca 3 latków
 2. Samborek Paweł matematyka, fizyka, technika, informatyka,

wychowawca klasy VII

 1. Solarz Lucyna edukacja zintegrowana, wychowawca klasy II
 2. Szczepańska Sylwia biblioteka, zajęcia indywidualne
 3. Śliwa Tomasz pedagog szkolny
 4. Turzyniecki Wojciech wychowanie fizyczne, świetlica
 5. Wójcik Paweł religia
 6. Zimny Beata

Administracja i obsługa

 1. Miśkiewicz Mariola sekretarz szkoły
 2. Nocoń Anna
 3. Pytel Anita
 4. Wasilewska Zuzanna
 5. Gaweł Beata
 6. Tabor Barbara
 7. Tabor Tadeusz